หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
คุณหมายถึงอะไรตามหลักสรีรศาสตร์?
- Aug 14, 2018 -

การยศาสตร์เรียกว่าวิศวกรรมมนุษย์หรือการยศาสตร์ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ที่พัฒนาขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรเป็นเป้าหมายในการศึกษาและใช้การวัดสถิติและการวิเคราะห์เป็นวิธีการวิจัยขั้นพื้นฐาน จากมุมมองของการออกแบบตกแต่งภายในหน้าที่หลักของการยศาสตร์คือการทำให้ปัจจัยแวดล้อมในร่มปรับตัวเข้ากับความต้องการของกิจกรรมชีวิตมนุษย์ผ่านความเข้าใจที่ถูกต้องของสรีรวิทยาและจิตวิทยาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร . หน้าที่ของการยศาสตร์ในการออกแบบตกแต่งภายในเป็นไปตามหลักในด้านต่อไปนี้:

1 เพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่เพื่อให้พื้นฐาน

2, เพื่อให้พื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

3. เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดความสามารถในการปรับตัวของอวัยวะประสาทสัมผัส

Related Products